Kapat X

Bilgi Güvenliği Politikası

Anasayfa / Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI       

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması " ULUSLARARASI NAKLİYE VE LOJİSTİK (KARA, DENİZ, HAVA, TREN), DEPOLAMA, DAĞITIM, TAHMİL TAHLİYE VE ELLEÇLEME FAALİYETLERİ " İşlerinin sunumunda Bilgi Güvenliği Faaliyetleri kapsamında; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

 

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 

·         Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak

·         Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

·         Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak. 

·         Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

·         Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek

·         Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

·         Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak

·         Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak

·         Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

·         Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak

·         Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak

 

 

 

 

 

 

KALİTE POLİTİKASI

IGL GLOBAL LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ;

·         Sürdürülebilir büyüme hedefi için, müşteri ilişkilerini stratejik yaklaşımla ele alıp, müşteri beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağını,

·         Sektöründe öncü kuruluş olması ve bu niteliğini devam ettirmesi için yenilikleri hızlı ve etkili biçimde süreçlerine uyarlayacağını,

·         Yeni iş modellerini hayata geçirmekte rakiplerinden her zaman bir adım önde olmak ve süreçlerini sürekli iyileştirmek için hizmet çeşitliliğini ve kalitesini yükselteceğini,

·         Çalışanlarının süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek müşterilerine üstün çözümler sunmayı,

·         Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi için, “Süreç Yaklaşımı” ve “Risk Temelli Düşünce” felsefesinin kullanımını tüm kurum içerisinde teşvik edeceğini ve bu felsefeyi, şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdüreceğini”

·         Sürdürülebilir çözüm süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum ve mali sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamayı,

 

Taahhüt eder.

 

IGL GLOBAL LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ÜST YÖNETİMİ;

•        Müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde yönetim sistemi içerisinde değerlendirilmesini ve bu ihtiyaç beklentilerin müşteri memnuniyetini sağlama noktasında mutlak bir değer olarak görülmesini,

•        Kalite, Bilgi Güvenliği konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,

•        Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasına,

•        İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasına,

•        Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, taahhüt etmektedir.

IGL GLOBAL LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile şirketimizi üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma kültürü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.

Çünkü kalite ve başarı IGL’nin  temel ilkeleridir.

 

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0212) 550 6484

Top
Copyright © 2021. Her Hakkı Saklıdır | İGL Global Lojistik A.Ş.